تگ: فرهنگ > کتابخانه ایرنا

فرهنگی هنری / ایرنا - فرهنگ - 3 هفته پیش

آمریکایی‌ها نمایش بدن چه کسانی را در سینمای ژاپن سانسور می‌کردند؟

تهران-ایرنا- بمباران هیروشیما و ناکازاکی انتقام سختی از بدن‌ ژاپنی‌ها گرفت. با «جنگ‌ها و بدن‌ها» در خواهید یافت، چگونه جنگ دوم جهانی طرز تلقی ژاپنی‌ها از بدن انسان را دگرگون کرده است. نغمه ثمینی در کتابش نشانه‌های تن در فرهنگ و سینمای ژاپن را تحلیل ک...