تگ: علم و فناوری > علوم

فناوری اطلاعات / ایرنا - علم و فناوری - 5 روز پیش

نام‌گذاری ستاره مادر و سیاره فراخورشیدی با تم اساطیر ایرانی

تهران- ایرنا- در صد سالگی علم نجوم، برنامه‌های مختلفی در نظر گرفته شده است؛ یکی از رویدادهای خاص این جشن، این است که افراد کشورهای مختلف برای یک ستاره مادر و سیاره خورشیدی‌اش نام انتخاب کنند. ایران نیز برای اولین مرتبه فرصت دارد تا یک جرم خارج از منظ...