شیزوان نیوز - سریعترین موتور جستجوگر خبر پارسی

واکنش جالب استاد رائفی پور به جمله معروف خدایا بسه دیگه