شیزوان نیوز - سریعترین موتور جستجوگر خبر پارسی

تشکری برای یادداشت‌های بزرگوارانه و مهرآمیز در خبرآنلاین

تشکری برای یادداشت‌های بزرگوارانه و مهرآمیز در خبرآنلاین

سپاس و ارادتیادداشت های بزرگوارانه و مهرآمیز بیست و یک تن* از استادان، دوستان و همراهان من که با لطف و موافقت مدیران خبرآنلاین در این مدت منتشر شد، سپاسگزاری مرا از خداوند مهربان و شرمندگی و ارادتم را نسبت به برنامه‌ریزان و نویسندگان آن یادکردها برانگیخت.پروردگار بزرگ را به زبان بنده ی راستین و شایسته اش ، علی(ع) سپاس می‌گویم:« خداوندا ! چه ستایش ها و سخنان زیبایی درباره من - که سزاوارشان نبودم در بین مردم پراکندی، و مرا نیک نام و سربلند ساختی.کریما! من خود را بهتر از ستایش گرانم می‌شناسم. و تو مرا بسی بهتر از خودم می شناسی. خداوندا! مرا برتر از آن چه می پندارند، قرار ده و آن چه را درباره ام نمی دانند بر من ببخشای!»

شرمنده و ارادتمند فرهیختگانی هستم که با اندیشه پاک و صفای باطن خود، خوبی های اندک یاران‌شان را ارج می نهند و از بدی ها و خطاهای بزرگ آنها می گذرند. امیدوارم در این زمانه فروبسته از جود و معنا که نام‌خواهی رنگ باخته و کام جویی دغدغه ظاهربینان شده است؛استادان، دوستان و همراهان معناگرای من، در چکاد روشن شادکامی و عزت قرار گیرند و گرمای محبت و روشنگری خود را همچنان، از یاران و نزدیکان شان دریغ نورزند.دانی که چیست دولت؟ دیدار یار دیدندر کوی او گدایی؛ بر خسروی گزیدناز جان طمع بریدن ، آسان بود ولیکناز دوستان جانی ،مشکل توان بریدنخواهم شدن به بستان، چون غنچه با دل تنگوانجا به نیک نامی ،پیراهنی دریدنگه چون نسیم با گل راز نهفته گفتنگه سر عشقبازی از بلبلان شنیدنفرصت شمار صحبت، کز این دو راهه منزلچون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن* آذر ماه 1398* این چهره های علمی و فرهنگی عبارتند از: دکتر احمد محیط، دکتر شیوا دولت‌آبادی، دکتر بهروز بیرشک،  دکتر جعفر بوالهری، دکتر فرید براتی‌سده، جناب محمد هاشمی‌رفسنجانی، جناب علی اکبر اشعری، جناب محسن چینی فروشان، جناب مهدی شجاعی، دکتر عماد افروغ، دکتر ابوالفضل فاتح، دکتر سیدحسن موسوی‌چلک، دکتر عباس پسندیده، دکتر مهدی مهریزی، دکتر محمدرضا زائری، جناب سیدمحمدعلی ابطحی، دکتر محمود اسماعیل نیا، دکتر محمدرضا اسلامی، دکتر آناهیتا خدابخشی‌کولایی، جناب مهدی ملک‌محمد و جناب محمود کاویانی.گزارش پایانی این پاسداشت مکتوب خبرآنلاین را با عنوان دکترمحمود گلزاری: تلاشگر دانایی و رشد شخصیت ایرانی ملاحظه فرمایید.منبع خبر : khabaronline.ir