هم اندیشی نخبگان جوان دانشگاهی در آمل برگزار شد

استانها | مهر

استان‌ها / استانها | مهر 66 باردید comments

به گزارش خبرنگار مهر،این هم اندیشی با حضور ۱۱۷ نفر از نخبه های دانشگاه ها در رشته های مختلف، روسای دانشگاه های مطرح دولتی وغیرانتفاعی، فعالان بخش صنعتی، سرمایه گذاران و چند نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت نظارت  وبازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی یکشنبه شب درمحل دانشگاه شمال شهرستان آمل برگزار شد.

مدیراجرایی برگزاری این هم اندیشی گفت، این نشست درراستای فراگیرشدن زنجیره استارتاپ ها به عنوان نسل پنجم جامعه جهانی که به سرعت در حال گسترش است وعقب نماندن چرخه علمی ودانشگاهی ونخبگان کشور برگزار شد.

علی محمد نوریان افزود: با توجه به راه اندازی مرکزالمللی رشد وکارآفرینی دانشگاه شمال که هم اکنون با فعالیت بیش از ۵۰ استارتاپ ها درخواست دادند، برای فراهم کردن شبکه ارتباطی میان دانشگاه های دولتی وغیرانتفاعی ، استادان، نخبگان، سرمایه گذاران و بخش های دولتی وصنعتی از ضرورت ها ومورد نیاز بوده است.

وی ادامه داد، این شبکه ارتباطی بین نخبه ها ودانشگاه ها درراستای بهره گیری از ظرفیت استارتاپ ها در مسیر توسعه علم وتکنولوژی  ونیز اشتغالزایی ورونق کسب وکارهای جدید باید حرکت کرد وغفلت از این امر توجیه پذیر نخواهد بود.

رئیس انجمن هواشناسی ایران وعضو هیات موسس دانشگاه شمال آمل، با بیان اینکه تاکنون ایده های زیادی در راستای ایجاد کارآفرینی در حوزه استارتاپی توسط مرکز بین المللی رشد وکارآفرینی این دانشگاه از سراسر کشور دریافت شده است، گفت: هم اکنون ۱۵ طرح برتر در حوزه استارتاپی نخبگان وصنعتی های کشور درمرحله اجرایی وآماده سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران بخش های تولیدی وصنعتی است.

نوریان افزود: جای امیداوری هست که بررسی طرح های دیگر در این حوزه در حا انجام هست که پیش بینی می شود شمار این طرح ها به بیش از ۵۰ طرح برسد.

وی با بیان اینکه درحال حاضر بیشتر نخبه های رشته های مختلف اکنون برای ارائه ایده های خود درحوزه استارتاپی با مرکز بین المللی رشد و کارآفرینی دانشگاه شمال در ارتباط وهمکاری هستند، ابرازامیدواری کرد، که وزارت علوم با فراهم کردن شرایطی که نمونه طرحی که دانشگاه شمال با راه اندازی مرکز بین المللی رشدو کارآفرینی درحوزه کسب وکارهای جدید واستارتاپی ایجاد کرده با همکاری وحمایت دولت ومجلس در دیگر مراکز علمی وتحقیقاتی کشور عملیاتی واجرایی شود.

نظرات